Wat ik deed

Ik, Giel Vaessen, begon in 1974 aan de opleiding tot verpleegkundige en 4 jaar later tot psychiatrisch verpleegkundige. In de kinder- en jeugdzorg vond ik mijn passie en deed naast mijn werk achtereenvolgens een aantal vervolg opleidingen, zoals de 2 jarige opleiding tot sociaal vaardigheidstherapeut in Maastricht, 2 jaar HBO ortho agogiek In Hasselt, 3 jaar VO gezinstherapie in Leuven, 1 jaar o.a. ontwikkelingspsychologie, cognitieve gedragstherapie en kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Universiteit Maastricht, cognitieve gedragstherapie in gezinnen in Maastricht etc. Ik werkte achtereenvolgens als verpleegkundige, groepswerker, teamleider, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de geestelijke gezondheidszorg. Daarna 8 jaar als zorg coördinator en gedragsdeskundige in het speciaal onderwijs. En vervolgens naast mijn eigen “bedrijf” weer als gezinstherapeut en trainer / coach in de geestelijke gezondheidszorg bij care4kidz.
.
In 2004 begon ik met het geven van praktijkgerichte cursussen aan leerkrachten, hulpverleners en ouders over kinder- en jeugd (rand)psychiatrie en startte naast mijn werk een eigen bedrijfje onder de naam Wervelkind. Dit liep binnen enkele jaren zo hard, dat ik de cursussen en trainingen onder de vlag van mijn werkgever, stichting Alterius, ging geven.
.
Tevens schreef ik bij uitgeverij Garant en uitgeverij Gompel & Svacina een tiental praktijk gerichte boeken over kinder- en jeugdpsychiatrie.

Nieuw verschenen, september 2020: “Communicare”

“Wat een fantastisch boek van Giel Vaessen. Opdat het boek -maar vooral diens inhoud- zijn weg vinden mag op ons terrein en op vele andere plekken in de ondersteuning aan jongeren. Giel plaatst kritische noten bij de overdreven hang naar het als gestoord of ziek classificeren van jongeren. De verbonden relatie met de volwassenen lijkt de meeste belangrijke factor in de begeleiding te zijn, evenals de ontwikkeling van het brein als – omgeving. Praktijkboek, aansluitend op de grondhouding en mensvisie zoals we op Via Icarus bezig zijn.” Giovanni Coenen, Directeur Via jeugd

“Giel is in staat om, zoals hij het noemt, in ’Jip-en-Janneke-taal’ ingewikkelde theorieën en vakjargon te beschrijven. Zijn grote kracht is vooral dat hij, zoals een schilder die met enkele penseelstreken de contouren van een afbeelding weergeeft, in staat is om de complexe materie van hulpverlening aan jongeren terug te brengen tot een aantal basale inzichten, waardoor je als lezer inzicht krijgt in de verschillende problematieken en tegelijkertijd concrete handvatten krijgt om hiermee aan de slag te gaan. Het boek is een oproep om de steeds verder toenemende classificatiedrang in de jeugdhulpverlening, die tot uiting komt in de groei van het aantal ziektediagnoses, te verlaten en terug te keren naar de basis waar hulpverlening om draait: het bevorderen van een betekenisvolle relatie (communicare) tussen jongeren, ouders, leerkrachten en hulpverleners. Giel stelt zich in dit boek kwetsbaar op, niet alleen door de vele voorbeelden vanuit zijn privéleven, maar zeker ook door het aparte hoofdstuk waarin hij beschrijft hoe hij zelf door de diepste dalen van het leven weer de weg omhoog heeft gevonden. Een mooi voorbeeld dat ook hulpverleners het niet altijd allemaal weten. En het maakt ook duidelijk dat de verschillen tussen de labels ’gezond’ en ’ziek’ niet altijd even goed zijn aan te geven.” Theo Vranken, Opleidingsdocent Fontys Hogescholen

Wat ik doe

Na mijn baan als zorgcoördinator in het onderwijs en behandelcoördinator / gezinstherapeut in de zorg, werk ik tegenwoordig als trainer / coach en geef uiterst praktijkgerichte cursussen over kinder- en jeugdpsychiatrie en aangrenzende problemen. Denk aan:
~
Oppositionele gedragsstoornissen (ODD / CD) / ernstig tegendraads gedrag.
~
AD(H)D (of enorm temperamentvol) met oppositioneel gedrag en of angsten / somberheid.
~
Autisme spectrum stoornissen (Asperger, McDD, Pdd, Pdd nos…), vaak in combinatie met oppositioneel gedrag, angsten, somberheid….
~
Hechtingsproblemen / hechtingsstoornissen en ernstig oppositioneel gedrag, angsten, somberheid…
~
Angsten, angststoornissen, depressies, ernstige somberheid….
~
Teams op 1 lijn krijgen in de aanpak van bijzonder pittige jongeren die de zaak op de kop zetten.
~
Maken van uitvoerbare handeling- / ontwikkelplannen. Best practice, oplossingsgericht, dialoog gestuurd, smart… etc
~
En een cursus over samenwerken tussen ouders en hulpverleners of leerkrachten waar de onderlinge communicatie weinig vlotjes verloopt.

Hoe ik dat doe

Met betrekking tot coaching wordt in een vrijblijvend gesprek, vraag en aanbod op elkaar afgestemd om te komen tot een individueel maatwerk traject. Wat de cursussen betreft, werk ik desgewenst met mooie prezi’s of power point presentaties, maar bij voorkeur met een viltstift of krijtje. Ook ’n smartboard is okay. Met een viltstift kan ik steeds flexibel ingaan op de vraag van deelnemers. Een power point of prezi maakt mensen inactief, starend naar een scherm. En mijn handelskenmerk is nu juist “klassikale interactie”. Ik lever inzichten en handvatten. De meest ingewikkelde zaken in “Jip en Janneke” taal met een grote dosis humor en herkenbare voorbeelden. Een hulpverlener of leerkracht die in vakjargon praat, heeft mogelijk weinig inlevend vermogen. Psycho educatie gaat tenslotte over mensen inzichten en handvatten geven, zodat ze morgen verder kunnen. En dat is waar ik goed in blijk te zijn. Uitgebreide vakkennis vertalen naar de praktijk van alledag, zodat je als individu en team, morgen verder kunt.
.
Ieder onderdeel duurt minimaal 3,5 uur. Dat lijkt lang, maar geloof me, de tijd vliegt. Dat is wat mensen keer op keer zeggen. Korter kan ook, maar wil je echt handvatten, heb ik die tijd nodig.
.
De prijs, in company bij groepen tot maximaal 25 deelnemers bedraagt 150 euro per uur exclusief voorbereiding, reiskosten en btw.
Bij groepen van 25 tot 50 deelnemers bedraagt de prijs 225 euro per uur ex voorbereiding, reiskosten en btw. Prijs voor grote groepen, symposia en congressen op aanvraag. Wanneer een cursus / training of coaching minder dan 30 dagen voor aanvang geannuleerd wordt door de deelnemer, dan is deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Waar was ik aan de slag?

In 2002 begon ik met een collega cursussen te geven aan stagiaires. De doelstelling toen was geen andere dan die vandaag. Praktijk mensen inzichten en handvatten geven in de begeleiding van jongeren met (rand)psychiatrische problematiek. Niet lang daarna, kwamen de eerste vragen van extern. In 2005 gaf ik mijn eerste cursussen extern, badend in het zweet.
.
Vanaf dat jaar ging het steeds harder, verder het land in en de grens over, puur via mond op mond reclame. Tot in het voorjaar van 2016 in mijn gezin het noodlot toesloeg. Vervolgens ben ik er 2 jaar uit geweest maar ben sinds de zomer van 2017 weer “on the road again”.
.
Klik hier voor een overzicht per jaar met de scholen, hulpverleningsinstellingen en ouder verenigingen waar ik actief was. Gemiddelde beoordelingen steeds tussen de 8 en 10.
.

CURSUSSEN

Jongeren met psychiatrische stoornissen? Een stevige -en voor velen een verlammende- benaming.  Zowel voor ouders, leerkrachten als veldwerkers in de jeugdzorg, laat staan voor het kind of de jeugdige zelf. Stoornissen klinkt voor velen als een in aanleg aanwezig handicap waar weinig aan te doen is. Het classificatie handboek van de psychiatrie is hoogst discutabel, maar er staan 2 schitterende zinnen in. Vrij vertaald is er pas sprake van een stoornis, wanneer het gedrag van de jongere niet past bij zijn of haar ontwikkelingsleeftijd en wanneer het schoolse- en sociale functioneren ernstig belemmerd wordt. Dan kunnen we dit ook omdraaien. Wanneer we een context weten te creëren waarin het kind / de jeugdige weer tot ontwikkeling komt en schools- en sociaal niet meer dysfunctioneert, is de stoornis over. Dan kunnen we een stoornis hooguit als een probleem betitelen. En aan problemen is wat te doen. Het pragmatisch toewerken naar een zo optimaal mogelijke schoolse- en sociale ontwikkeling, is al decennia lang mijn passie.
.
De cursusonderdelen gaan weliswaar uit van kinder- en jeugdpsychiatrische “stoornissen”, maar ik lever inzichten en bewezen effectieve -en vooral toepasbare- handvatten, om de ontwikkeling van de jongere weer zo haalbaar als mogelijk vlot te trekken, zodat de jongere “herstelt”, maar ook de hele context weer minder last ervaart en jij weer fluitend naar je werk gaat. Niet eenvoudig maar zeker haalbaar!
.
Tijdens de cursussen staat de dialoog met de deelnemers centraal.
.

Coaching

Naast het geven van cursussen en trainingen, werk ik als coach van leerkrachten / docenten en hulpverleners in relatie tot de begeleiding van kinderen en jeugdigen met psycho sociale- en / of psychiatrische problematiek, hun gezins- en groepssystemen. De coachingsvragen kunnen variëren van psycho educatie (het bieden van op maat gesneden inzichten én handvatten) rondom bepaalde problematiek tot het geven van inzichten en handvatten ten aanzien van de groepsdynamiek of gezinsbegeleiding.
.
Bel gerust om vraag en aanbod in dialoog af te stemmen.

Afgelopen jaren:

 • 2017. Coaching leerkrachten Kind centrum Dynamiek te Maastricht.
 • 2018. Coaching leerkrachten De Kring te Maastricht.
 • 2018. Coaching leerkrachten Cramignon Eijsden
 • 2018. Coaching leerkrachten Maurice Rose Margraten
 • 2018. Coaching leerkrachten OBS Binnenstad Maastricht.
 • 2018. Coaching leerkrachten OBS Binnenstad Maastricht.
 • 2018. Coaching hulpverleners peuterspeelzaal “Samen spelen”.
 • 2018. Coaching leerkracht stichting Alterius.
 • 2019. Basisschool St Gertrudes, St Geertruid.
 • 2019. Basisschool de Zjwieck, Roggel.
 • 2019. Basisschool De Binnenstad, Maastricht.
 • 2019. Basisschool Maurice Rose, Margraten.
 • 2019. VO Herle College, Heerlen.
 • 2019. Basisschool De Kring, Maastricht.
 • 2019. Basisschool Nuts, Maastricht.
 • 2019. Basisschool Dynamiek, Maastricht.
 • 2019. Basisschool Mesch, Mesch.
 • 2019. Widdonck 30 sessies teamcoaching.
 • 2019. Vista college Maastricht en Heerlen, diverse teams.
 • 2019. VO Sophianum alle teams.
 • 2019. Team Onyx, jeugdzorg Xonar Limburg.

Coaching 2020:

 • 14-01. Sophianum Gulpen: VWO team Casuistiek & PM structuur.
 • 15-01. Team Onyx Xonar.
 • 20-01. Vista college Heerlen: Casuistiek.
 • 22-01. Team Onyx Xonar.
 • 11-03. Team Onyx Xonar.
 • 31-08. Bonnefantencollege Maastricht: Professioneel methodisch handelen.
 • 02-09. Xonar team Onyx Heerlen: ABCD-aanpak.
 • 14-09. Bonnefantencollege Maastricht: Professioneel methodisch handelen.
 • 21-09. Bonnefantencollege Maastricht: Professioneel methodisch handelen.
 • 23-09. Bonnefantencollege Maastricht: Professioneel methodisch handelen.
 • 28-09. Xonar team ClassiX Maastricht.
 • 30-09. Bonnefantencollege Maastricht: Professioneel methodisch handelen.
 • 01-10. Xonar team Onyx Heerlen: Doelgericht handelen.
 • 05-10. Xonar team Onyx Heerlen: Doelgericht handelen.
 • 05-10. Xonar team ClassiX Maastricht.
 • 14-10. Bonnefantencollege Maastricht: Professioneel methodisch handelen.
 • 24-11. Xonar team ClassiX Maastricht.
 • 23-11. Bonnefantencollege Maastricht: Professioneel methodisch handelen.
 • 07-12. Xonar team ClassiX Maastricht.
 • 14-12. Bonnefantencollege Maastricht: Professioneel methodisch handelen.
 • 14-12. Xonar team ClassiX Maastricht.

Recensies Giel Vaessen, Kink in de kabel

Giel Vaessen, Giel Vaesen, Kink in de kabel, Kinkindekabel, kinkindekabel.nl

Contact Giel Vaessen | Kink in de kabel

logo kink in de kabel 80

Kink in de Kabel
Giel Vaessen

 

E: info@kinkindekabel.nl

T: 06 14716063

BTW: NL001353141B57

Linkedin

Ook via WhatsApp!